Pohlídám provedení kvality stavebních prací, zajistím stavební dozor nad stavbou prováděnou svépomocí a to u novostaveb rodinných domů, rekonstrukcí apod.